Termine

SR = Stadtratssitzung, 18 Uhr, Großer Sitzungssaal Rathaus
Ausschüsse im kleinen Sitzungssaal i.d.R. um 14:30 Uhr
FA = Ferienausschuss (nur während Corona)
HA = Haupt- und Finanzausschuss
BA = Bau- & Planungsausschuss
KA = Kulturausschuss (16 Uhr)
UVA = Umwelt- & Verkehrsausschuss
FSA = Familien- & Sozialausschuss
WA = Werkausschuss (im Sitzungssaal der Stadtwerke)